نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم از روز شنبه ۱۱ اردیبشهت‌ماه ۱۴۰۰ با حضور بیش از ۱۰۰۰ موسسه و مرکز قرآنی و ناشران فعال در این حوزه آغاز به کار می‌کند.